حقوق و وظایف شهروندی فرانسه

  • 0 نظر
  • 561 بازدید
  • چهارشنبه 02 آبان 1397

حقوق و وظایف شهروندی فرانسه;
حقوق و وظایف شهروندی فرانسه
3.72 از 5 بوسیله 9 رای
در این مقاله در رابطه با حقوق شهروندی مطالبی را می خوانیم و در انتها به بررسی سه اصل آزادی ، برابری و برادری می پردازیم.

حقوق و وظایف شهروندی فرانسه

به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف کرد. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها می باشد. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ ناپذیر می باشد. بنا بر باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل کنند به شهروند ارتقا می‌یابند. حقوق شهروندی به افرادی تعلق می گیرد که تابعیت یک کشور را داشته باشند. حقوق شهروندی را می‌توان در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.

حقوق و وظایف هر شهروند فرانسوی از این قرار است که هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب یا باور او، دارای حقوق مساوی و غیرقابل انکار است. در خاک جمهوری فرانسه، این حقوق برای همه تضمین شده است و هر کس نیز موظف به رعایت آنها می باشد. ارکان شهروندی هر فرانسوی شامل حقوق و وظایف خاصی نظیر حق شرکت در انتخابات نمایندگان مردم ، وظیفه مشارکت در دفاع ملی و شرکت در هیئت منصفه دادگاه ها است. در ادامه با سه اصل آزادی ، برابری و برادری آشنا می شویم.

آزادی

انسان ها آزاد به دنیا می آیند و با حقوق و آزادی  برابر هم زندگی میکنند. آزادی به مثابه این است که قادر به انجام هر کاری باشد تا جاییکه که به دیگران آسیب نرساند. احترام به هر شخص مبتنی بر این است که، هرگونه اهانت به حرمت او را ممنوع می کند. بدن انسان غیرقابل تعرض است.

 هیچکس در مورد نظرات شخصی اش نباید نگرانی داشته باشد، مگر اینکه ابراز آنها نظم عمومی را مختل کند. هر شهروندی می تواند به صورت آزادانه صحبت کند، بنویسد، یا آزادانه چاپ و انتشار کند، به جز در موارد سوء استفاده از این آزادی در موارد پیش بینی شده توسط قانون.

 هر کس حق دارد حریم زندگی شخصی اش رعایت شود.

هیچکس نمی تواند متهم، دستگیر و یا بازداشت شود، مگر در موارد و به صورت تعیین شده توسط قانون. هر کس بی گناه فرض می شود تا زمانی که گناهکار شناخته نشود.

هر کس حق دارد انجمن ایجاد کند. او می تواند آزادانه به احزاب یا گروه های سیاسی پیوسته و از طریق حقوق اتحادیه های کارگری از حقوق و منافع خود دفاع کند.

هر شهروند فرانسوی که هجده ساله است از حقوق مدنی اش برخوردار و یک رای دهنده است. هر شهروند به عنوان یک رای دهنده واجد شرایط می تواند تحت شرایط مندرج در قانون کاندید در یک انتخابات شود. رای دادن حق و نیز وظیفه مدنی است. هر کس به اموالی او که صاحب آن شناخته شود حقوق کامل دارد.

برابری

همه شهروندان از نگاه قانون، صرف نظر از جنسیت، اصالت، نژاد یا مذهب، برابرند. قانون برای همه یکسان است، چه از نظر محافظت و چه مجازات. مردان و زنان در همه زمینه ها حقوق مشابهی دارند. این جمهوری، دسترسی زنان و مردان به مساعی انتخابات و عملکرد های انتخابی و نیز مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی را ترویج می دهد. هر یک از زوجین می تواند آزادانه یک حرفه داشته، درآمد خود را جمع آوری کند و آن را به دلخواه خود صرف نماید البته بعد از مشارکت در هزینه های مشترک زندگی.

 والدین صلاحیت حضانت مشترک فرزندان را دارند. آنها برای آموزش کودکان و آینده آنها حق تصمیم و مشارکت دارند. آموزش برای کودکان هر دو جنس تا سن شانزدهم اجباری است. سازماندهی آموزش عمومی آزاد و سکولار در تمام سطوح بوده و وظیفه دولت است. شهروندان فرانسوی برابر هستند و می توانند براساس توانایی های خود به هر یک از مشاغل دسترسی یابند.

برادری

هر شهروند فرانسوی به دفاع و انسجام کشور کمک می کند. فردی که تابعیت فرانسوی را دارد، ممکن است اگر از تعهدات خود مبنی بر دفاع تخطی، یا اگر در اقداماتی علیه منافع ملی فرانسه مشارکت داشته باشد، از ملیت فرانسه محروم شود . هر کس وظیفه دارد که با توجه به ظرفیت های مالی خود، با پرداخت مالیات ها و کمک های اجتماعی به هزینه های کشور کمک کند. کشور برای همه محافظت از سلامت، امنیت فیزیکی و حق تعطیلات و مرخصی را تضمین می کند. هرکس که به علت سن، شرایط جسمی یا ذهنی، وضعیت اقتصادی، قادر به کار نیست، حق دارد از دریافتی متناسب با گذران زندگی برخوردار شود.

 

سه اصل آزادی ، برابری و برادری

آزادی: انسان ها آزاد به دنیا می آیند و با حقوق و آزادی  برابر هم زندگی میکنند. آزادی به مثابه این است که قادر به انجام هر کاری باشد تا جاییکه که به دیگران آسیب نرساند. احترام به هر شخص مبتنی بر این است که، هرگونه اهانت به حرمت او را ممنوع می کند.بدن انسان غیرقابل تعرض است.

  •  هیچکس در مورد نظرات شخصی اش نباید نگرانی داشته باشد، مگر اینکه ابراز آنها نظم عمومی را مختل کند. هر شهروندی می تواند به صورت آزادانه صحبت کند، بنویسد، یا آزادانه چاپ و انتشار کند، به جز در موارد سوء استفاده از این آزادی در موارد پیش بینی شده توسط قانون.
  •  هر کس حق دارد حریم زندگی شخصی اش رعایت شود.
  • هیچکس نمی تواند متهم، دستگیر و یا بازداشت شود، مگر در موارد و به صورت تعیین شده توسط قانون. هر کس بی گناه فرض می شود تا زمانی که گناهکار شناخته نشود.
  • هر کس حق دارد انجمن ایجاد کند. او می تواند آزادانه به احزاب یا گروه های سیاسی پیوسته و از طریق حقوق اتحادیه های کارگری از حقوق و منافع خود دفاع کند.
  • هر شهروند فرانسوی که هجده ساله است از حقوق مدنی اش برخوردار و یک رای دهنده است. هر شهروند به عنوان یک رای دهنده واجد شرایط می تواند تحت شرایط مندرج در قانون کاندید در یک انتخابات شود. رای دادن حق و نیز وظیفه مدنی است. هر کس به اموالی او که صاحب آن شناخته شود حقوق کامل دارد.

برابری: همه شهروندان از نگاه قانون، صرف نظر از جنسیت، اصالت، نژاد یا مذهب، برابرند. قانون برای همه یکسان است، چه از نظر محافظت و چه مجازات. مردان و زنان در همه زمینه ها حقوق مشابهی دارند. این جمهوری، دسترسی زنان و مردان به مساعی انتخابات و عملکرد های انتخابی و نیز مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی را ترویج می دهد. هر یک از زوجین می تواند آزادانه یک حرفه داشته، درآمد خود را جمع آوری کند و آن را به دلخواه خود صرف نماید البته بعد از مشارکت در هزینه های مشترک زندگی.

 والدین صلاحیت حضانت مشترک فرزندان را دارند. آنها برای آموزش کودکان و آینده آنها حق تصمیم و مشارکت دارند. آموزش برای کودکان هر دو جنس تا سن شانزدهم اجباری است. سازماندهی آموزش عمومی آزاد و سکولار در تمام سطوح بوده و وظیفه دولت است. شهروندان فرانسوی برابر هستند و می توانند براساس توانایی های خود به هر یک از مشاغل دسترسی یابند.

برادری : هر شهروند فرانسوی به دفاع و انسجام کشور کمک می کند. فردی که تابعیت فرانسوی را دارد، ممکن است اگر از تعهدات خود مبنی بر دفاع تخطی، یا اگر در اقداماتی علیه منافع ملی فرانسه مشارکت داشته باشد، از ملیت فرانسه محروم شود . هر کس وظیفه دارد که با توجه به ظرفیت های مالی خود، با پرداخت مالیات ها و کمک های اجتماعی به هزینه های کشور کمک کند. کشور برای همه محافظت از سلامت، امنیت فیزیکی و حق تعطیلات و مرخصی را تضمین می کند. هرکس که به علت سن، شرایط جسمی یا ذهنی، وضعیت اقتصادی، قادر به کار نیست، حق دارد از دریافتی متناسب با گذران زندگی برخوردار شود.

 

 

نظرات خود را بیان کنید

ارسال نظر

  10     +   =   نوزده  

خدمات ما

ثبت شرکت در فرانسه

سه شنبه 25 اردیبشت 1397

ثبت شرکت در مجارستان

یکشنبه 20 آبان 1397

بیشتر >>

کشور ها

مجارستان

دوشنبه 17 اردیبشت 1397

بیشتر >>

مقالات رهام

بازار کار در فرانسه

چهارشنبه 14 آذر 1397

سبک زندگی کردن فرانسوی

چهارشنبه 14 آذر 1397

بیشتر >>

وبلاگ رهام

نکات مهم قبل از مهاجرت

سه شنبه 02 مهر 1398

بیشتر >>