مدارک


مدارک
5 از 5 بوسیله 1 رای
داشتن مدارک زبان و تحصیلی و سفارت در موسسه رهام به چه صورت است و چگونه بررسی میشود ؟

به منظور آغاز فرآیند بررسی مدارک، یک جلسه مشاوره حضوری جهت بررسی رزومه سوابق تحصیلی و کاری داوطلبان انجام می‌شود که طی این جلسه، موسسه رهام داوطلبان را با بهترین فرصت‌هایی که ممکن است پیش روی ایشان باشد آشنا می‌کند تا افراد بتوانند با اشراف کامل به تمام فرصت‌های موجود، بهترین گزینه را انتخاب نمایند. در همین راستا، موسسه رهام قادر است راهکارهایی را برای اخذ پذیرش بدون مدرک زبان و یا اخذ پذیرش بدون مدرک تحصیلی دانشگاهی به موکلین خود پیشنهاد نماید.

همچنین، موسسه رهام در زمینه آماده کردن و تکمیل مدارک جهت حضور در سفارت و نیز رزرو زمان مصاحبه سفارت موکلین خود را تنها نمی‌گذارد و تا آخرین قدم، حتی در آن سوی مرزهای میهن مان ایشان را همراهی می‌کند.

نظرات خود را بیان کنید

ارسال نظر

  یک     +     سی و دو   =